วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

พ.ศ. 87
พุทธศักราช 87 ใกล้เคียงกับ ก่อน ค.ศ. 457

พ.ศ. 87 วันเกิด

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ฮิโระชิมะ
ฮิโระชิมะ หรือ ฮิโรชิมา (広島) อาจหมายถึง


จังหวัดฮิโระชิมะ จังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
ฮิโระชิมะ (เมือง) เมืองหลวงของจังหวัดฮิโระชิมะ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550


ประเทศนามิเบีย หรือ สาธารณรัฐนามิเบีย เป็นประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มีพรมแดนติดด้านเหนือกับประเทศแองโกลา และแซมเบีย ด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซิมบับเว ทางตะวันออกติดกับบอตสวานา และทางใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ นามิเนียได้รับเอกราชคืนจากประเทศแอฟริกาใต้เมื่อ พ.ศ. 2533 มีเมืองหลวงชื่อวินด์ฮุก

ประวัติศาสตร์
รูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับความเห็นชอบโดยการลงประชามติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ซึ่งกำหนดให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทั่วไปอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี และจำกัดไม่เกิน 2 สมัย ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งเกิน 2 สมัยได้ มีวันชาติคือ 21 มีนาคม (เป็นวันที่ได้รับเอกราชจากการปกครองของแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2533)
การเมืองการปกครอง
ประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ

สถาบันทางการเมือง

รัฐสภา (National Assembly) แบบ 2 สภา (bicameral) ประกอบด้วยสมาชิก 78 คน ซึ่ง 72 คนมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี และอีก 6 คนมาจากการแต่งตั้ง
สภาที่ปรึกษาแห่งชาติ (National Council) ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน จากแต่ละสภาท้องถิ่น (Regional Council)ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี ฝ่ายนิติบัญญัติ
ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วยศาลฎีกาและศาลสูง นอกจากนี้ ยังมีผู้พิพากษาและศาลล่างอีกเป็นจำนวนมาก

ฝ่ายตุลาการ
เนื่องจากมีสภาพเป็นทะเลทรายจึงทำให้อากาศแห้งแล้ง

ภูมิศาสตร์
ประกอบไปด้วยพื้นที่สูงและทะเลทราย

ภูมิอากาศ

จำนวนประชากร 2,031,000 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 1.57
ภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ ก็มีการใช้ภาษาแอฟริกันและภาษาเยอรมัน
ศาสนา 90% ของประชากรนับถือศาสนาคริสต์ ประชากร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมีความใกล้ชิดมากกับแอฟริกาใต้ แต่มีปัญหาทางด้านพรมแดนกับบอตสวานา และ แองโกลา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นับแต่ปี 2536 ความสัมพันธ์กับประเทศแองโกลาไม่สู้จะราบรื่นนัก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2536 กลุ่ม UNITA กล่าวหาว่ากองกำลังของนามิเบียข้ามไปยังชายแดนภาคใต้ของแองโกลาเพื่อช่วยรัฐบาลแองโกลาต่อสู้กับ UNITA แต่นามิเบียปฏิเสธ และต่อมาในปี พ.ศ. 2537 นามิเบียก็ได้ปิดพรมแดนส่วนที่ติดกับแองโกลา หลังจากที่เกิดการต่อสู้ในบริเวณนั้น และชาวนามิเบียถูกฆ่าตาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดน

นามิเบีย ความสัมพันธ์กับแองโกลา
ความสัมพันธ์กับบอตสวานาดำเนินมาด้วยดี จนกระทั่งในต้นปี พ.ศ. 2539 มีข้อขัดแย้งกันเรื่องการปักปันเขตแดนบริเวณแม่น้ำโชเบ

ความสัมพันธ์กับบอตสวานา
ความสัมพันธ์กับแอฟริกาใต้เป็นไปอย่างใกล้ชิด ในการเดินทางไปเยือนนามิเบียเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 ประธานาธิบดีเนลสัน มันเดลา แถลงว่ามีความเป็นไปได้ที่แอฟริกาใต้จะยกเลิกหนี้สิน จำนวน 826.6 ล้านดอลลาร์นามิเบีย ที่นามิเบียมีต่อแอฟริกาใต้ตั้งแต่ครั้งยังไม่ได้รับเอกราช และเมื่อประธานาธิบดีแซม นูโจมา ไปเยือนแอฟริกาใต้ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2539 ก็ได้ร้องขอต่อสภาแอฟริกาใต้ให้ยกเลิกหนี้สินดังกล่าว และขอให้แอฟริกาใต้ไปลงทุนในนามิเบีย แม้ว่านโยบายต่างประเทศของนามิเบียแตกต่างจากนโยบายของแอฟริกาใต้บางประการ อาทิ นามิเบียสนับสนุนนโยบายของจีน ในการอ้างสิทธิเหนือไต้หวัน และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลไนจีเรีย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองก็ยังคงดำเนินไปด้วยดี เนื่องจากนามิเบียต้องพึ่งพาแอฟริกาใต้ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ความสัมพันธ์กับแอฟริกาใต้
นามิเบียเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กลุ่ม 77 กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-aligned Movement - NAM) องค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity - OAU) สหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้ (Southern Africa Customs Union - SACU) ประชาคมด้านการพัฒนาแห่งภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community - SADC)

เศรษฐกิจการค้า

ถนน ในปี 2534 ถนนทั้งหมดมีความยาว 41,815 กิโลเมตร ซึ่งในจำนวนนี้เป็นถนนราดยาง 4,572 กิโลเมตร และมียานพาหนะจำนวน 132,331 คัน
ทางรถไฟ ระบบทางรถไฟของนามิเบียเชื่อมกับทางรถไฟสายหลักของแอฟริกาใต้ที่เมือง อาเรียมสว์เลอิ ทางรถไฟในประเทศมีความยาว 2,382 กิโลเมตร ในช่วงปี 2538-2539 มีผู้โดยสารรถไฟ 124,000 คน และมีการขนส่งสินค้า 1.7 ล้านตัน
การบินพลเรือน สายการบินแห่งชาติที่เป็นของรัฐชื่อแอร์นามิเบีย มีสนามบินนานาชาติที่เมืองวินด์ฮุกและสนามบินภายในประเทศที่เมืองอีรอส ผู้โดยสารระหว่างประเทศมีจำนวน 215,175 คน และสินค้า 2.8 ล้านกิโลกรัม ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศมีจำนวน 7,117 คน และสินค้า 211,218 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีสายการบินอื่นที่บินผ่าน ได้แก่ แอร์ บอตสวานา, แอร์ ซิมบับเว, คอมเมอร์เชียล แอร์เวย์, ลัฟทันซา, เซาท์ แอฟริกัน แอร์เวย์
การเดินเรือ ท่าเรือที่สำคัญ ได้แก่ วอลวิส เบย์ (ตรงอ่าววอลวิส)
โทรคมนาคม ในปี 2535 มีที่ทำการไปรษณีย์ 72 แห่ง และมีโทรศัพท์ 89,722 เครื่อง สถานีวิทยุนามิเบียมี 3 สถานี และมีสถานีโทรทัศน์ 10 สถานี ในปี 2536 มีโทรทัศน์ จำนวน 27,000 เครื่อง และวิทยุจำนวน 195,000 เครื่อง

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550


เอลเมอร์ เจ. ฟัดด์ (Elmer J. Fudd) ตัวละครการ์ตูนของลูนีทูนส์/เมอรรีเมโลดีส์ และเป็นคู่ปรับคนสำคัญกับ บักส์ บันนี
เอลเมอร์ ฟัดด์ มีต้นกำเนิดจากตัวการ์ตูนชื่อ เอกก์เฮด ที่ปรากฎในภาพยนตร์การ์ตูน แดฟฟี ดัคก์ และเอกก์เฮด ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1930 โดยตัวละครเอกก์เฮดในแต่ละเรื่องจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปตั้งแต่มีผมถึงหัวล้าน แต่โดยรวมจะสวมหมวก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1940 เอลเมอร์ได้ปรากฎตัวขึ้นครั้งแรก ในลักษณะรูปร่างและหน้าตาใกล้เคียงกับเอกก์เฮด
เอลเมอร์ ฟัดด์

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550


ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)
G ระบบสืบพันธ์-ปัสสาวะและฮอร์โมนเพศ (Genito-urinary system and sex hormones)

G04B Other urologicals, including antispasmodics
G04BA01 Ammonium chloride
G04BA03 Calcium chloride

GATT G04BA Acidifiers

G04BC Urinary concrement solvents
G04BD01 Emepronium
G04BD02 Flavoxate
G04BD03 Meladrazine
G04BD04 Oxybutynin
G04BD05 Terodiline
G04BD06 Propiverine
G04BD07 Tolterodine
G04BD08 Solifenacin
G04BD09 Trospium
G04BD10 Darifenacin

G04BD Urinary antispasmodics
G04BE01 Alprostadil
G04BE02 Papaverine
G04BE03 Sildenafil
G04BE04 Yohimbin
G04BE05 Phentolamine
G04BE06 Moxisylyte
G04BE07 Apomorphine
G04BE08 Tadalafil
G04BE09 Vardenafil
G04BE30 Combinations
G04BE52 Papaverine, combinations

G04BE Drugs used in erectile dysfunction
G04BX01 Magnesium hydroxide
G04BX03 Acetohydroxamic acid
G04BX06 Phenazopyridine
G04BX10 Succinimide
G04BX11 Collagen
G04BX12 Phenyl salicylate
G04BX13 Dimethyl sulfoxide

G04BX Other urologicals

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550

แอนะล็อก
แอนะล็อก หรือ อนาล็อก สามารถหมายถึง

สัญญาณแอนะล็อก - สัญญาณที่มีลักษณะต่อเนื่อง โดยมีลักษณะแตกต่างกับสัญญาณดิจิตัลที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง สัญญาณแอนะล็อกจะถูกใช้งานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ระบบเครื่องกล ไฮโดรลิค และระบบอื่นๆ
วงจรแอนะล็อก- วงจรไฟฟ้าที่ทำงานในลักษณะสัญญาณแอนะล็อก โดยสามารถออกแบบสำหรับในการขยาย หรือการดัดแปลง สัญญาณ และในบางกรณีวงจรแอนะล็อกสามารถแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิตัลได้เช่นกัน
คอมพิวเตอร์แอนะล็อก

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ค.ศ. 141
พุทธศักราช 684 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 141 - มีนาคม ค.ศ. 142
มหาศักราช 63 วันเกิด